Schon Mitglied? Login | Kostenlos anmelden
christliche Partnersuche header
  • Auf der Suche nach christlichen Freunden oder einem Partner?
  • Dann ist das der richtige Ort für Dich!
  • Christliche Freunde oder einen Partner finden...
  • Versuchs und melde dich an!


Sionskerk HHG Ridderkerk - Gemeinde

Konfession
Evangelische Landeskirche
Pastor
Dominee Kaptein
Telefon Ansprechpartner
06 24439122
Webcam-URL
-
Weitere Informationen
Geschiedenis

De Hersteld Hervormde gemeente te Ridderkerk is na de scheuring op 1 mei 2004 van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk tot een streekgemeente geworden, hoewel het merendeel van haar leden uit Ridderkerk afkomstig is. De gemeente maakt deel uit van de Hersteld Hervormde Kerk. Met ingang van 1 mei 2004 werd de Protestantse Kerk in Nederland een feit. De Nederlandse Hervormde Kerk is daarbij opgeheven en opgegaan in de nieuwe fusiekerk. Die nieuwe kerk heeft een grondslag die pluraal is.

Omdat gemeenteleden omwille van hun geweten daarin toentertijd niet mee konden gaan, is de gemeente op de puinhopen van de Nederlandse Hervormde Kerk achtergebleven. Evenwel is er op geen enkele manier iets voor de gemeente om zich op te verheffen. Integendeel, de kerk heeft sindsdien een zeer gebroken gestalte. Voortdurend gebed is op zijn plaats: ‘O God der heirscharen! Keer toch weder; aanschouw uit den hemel, en zie, en bezoek dezen wijnstok, en den stam, dien Uw rechterhand geplant heeft, en dat om den zoon, dien Gij U gesterkt hebt!’ (Ps. 80:15-16).

Omvang

De Hersteld Hervormde gemeente te Ridderkerk omvat het grondgebied van de burgerlijke gemeenten Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Tot de gemeente behoren zij die binnen de grenzen van de gemeente woonachtig zijn en zij die in een andere gemeente wonen maar door perforatie van gemeentegrenzen als leden tot de gemeente behoren. De gemeente telt per 31 december 2017 1.040 leden, waarvan 583 belijdende leden (ook wel lidmaten genoemd), 448 doopleden en 9 geboorteleden.

De leden behoren tot de gemeente zolang zij niet door verhuizing tot een andere gemeente van de Hersteld Hervormde Kerk zijn gaan behoren, naar een andere kerkelijke gemeenschap zijn overgegaan of hebben aangegeven tot geen enkele kerkelijke gemeenschap te willen behoren.

Classis en synode

De gemeente behoort tot classis West van de Hersteld Hervormde Kerk. Deze vergadering is de eerste bredere vergadering binnen de Hersteld Hervormde Kerk. De classicale vergadering komt enkele keren per jaar bij elkaar in Ridderkerk. De kerkenraad wordt door de predikant en een andere ambtsdrager vertegenwoordigd. Er zijn in totaal 6 classis. Vanuit elke classis zijn tenminste 7 ambtsdragers afgevaardigd naar de generale synode. De generale synode vergadert 3 keer per jaar.
Gemeinde hinzugefügt und verwaltet von: Funky Fish
Hast du irgendwelche Fehler in den Angaben entdeckt? Bitte wende dich an den/die betreffende(n) Verwalter(in). Sollte er/sie nicht antworten, kannst du dich über den Helpdesk an die Redaktion wenden.

Zur Gemeinde gehörende Gebäude

Stadhouderslaan 317
Ridderkerk, Netherlands
Anzahl der Gemeindemitglieder mit FF-Profil: 0
Mit dieser christliche Gemeinde sind keine Gruppen verknüpft.
Christliche Single Community und Partnersuche Funky Fish hat eine Suchmaschine für Kirchen mit der christliche Gemeinden gesucht werden können. Die Kirchen und Gemeindeinfos werden durch christliche Singles auf dieser Seite eingetragen. Daher können Fehler beinhaltet sein. Christliche Community und Partnersuche Funky Fish versucht diese Daten mit ihren Mitgliedern und Besuchern aktuell zu verwalten.